Pani Joanna Smolarczyk – Doktorantka czwartego roku Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dyscyplinie nauki medyczne w dniu 18 maja 2023 r. została powołana przez Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki na członka Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jako przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej.

Mam nadzieję, że udział naszej Doktorantki w pracach Rady NAWA przyczyni się do popularyzacji oferty NAWA i rozwijania międzynarodowych działań naukowych wśród Doktorantów SUM.

Serdecznie gratuluję!

prof. dr hab. n. med. Agata Stanek
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM


Dane wysyłającego:
Katarzyna Budzyńska