Szanowni Państwo
Doktoranci Szkoły Doktorskiej SUM,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom społeczności doktoranckiej naszej Uczelni, uprzejmie informuję, że z dniem 25 lipca 2022 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach umożliwił przystąpienie przez doktorantów Szkoły Doktorskiej SUM, który nie posiadają stosownego certyfikatu poświadczającego znajomości języka nowożytnego – wymaganego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, do egzaminu z języka angielskiego organizowanego przez Studium Języków Obcych SUM.

Po zdaniu egzaminu wydawane jest Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego respektowane w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, wszczętych po 1 października 2019 r.

Jednocześnie informuję, że przystąpienie do egzaminu nie wynika z programu kształcenia w Szkole Doktorskiej SUM w związku z czym jest usługą odpłatną, koszt egzaminu wynosi 700 złotych.

Szczegóły na temat egzaminu dostępne są na stronie internetowej: http://studiumjezykow.sum.edu.pl/?#m_egzamindladoktorantow_2

Z poważaniem

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach