Plakat Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczenicńskiego

Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 2.0 (MKDUS 2.0)

Szanowni Doktoranci,

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego  zaprasza do udziału w Multidyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 2.0 (MKDUS 2.0) która odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2021 r. na platformie MS Teams.

Doktoranci mają możliwość przedstawienia na konferencji swoich dokonań naukowych. Referaty mogą zostać wygłoszone w języku polskim i angielskim.

Aktywny udział w konferencji jest bezpłatny.

Strona FB konferencji: https://www.facebook.com/events/260041759124071
Regulamin konferencji: https://tiny.pl/r2sm1
Wymogi abstraktu: https://tiny.pl/r2smn
Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/r2jlm