Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do udziału w programie stypendialnym skierowanym do doktorantów i młodych naukowców z polskich Uczelni. Program zakłada pobyt w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia (na stypendia, które rozpoczynają się między grudniem tego samego roku a majem następnego roku) lub 16 listopada( dla pobytów rozpoczynających się między czerwcem a listopadem następnego roku)

Wszystkie informacje dostępne są na stronie:

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow/

oraz tutaj (Stypendia DAAD)