Doktoranci

Zapraszamy do udziału w IV Wirtualnym Środkowoeuropejskim Kongresie Biomedycznym (CEBC), który odbędzie się on-line w dniach 7-9 czerwca 2021 r.  pod hasłem:

Wpływ bioinformatyki  na biologię i medycynę.

Kongres jest organizowany przez Instytut Farmakologii mjr PAN oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kongres będzie również promować wyjątkowe możliwości dla młodych naukowców do prezentowania badań i interakcji z liderami w tej dziedzinie, w tym z laureatami grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Przyjmując wysoce multidyscyplinarne podejście, Kongres ma na celu przyciągnięcie obecności klinicystów, lekarzy, farmakologów, biologów, bioinformatyków
i chemików, którzy mają wspólny cel, jakim jest promowanie międzynarodowej współpracy naukowej oraz wymiana pomysłów i koncepcji.

Więcej informacji: www.cebc.pl

Program Kongresu: POBIERZ