plakat konferencji

Zaproszenie do udziału w III edycji Konferencji IMPLANTY 2021: koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach

Szanowni Doktoranci

Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały  w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji Konferencji:

„IMPLANTY 2021: koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach”, która odbędzie się on-line w dniu 18.06.2021 r. 

W ramach Konferencji będzie możliwość zaprezentowania aktualnych postępów badań w formie e-referatów/e-plakatów oraz dyskusji dotyczących stosowanych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej implantologii. Podczas Konferencji przedstawione będą aktualnie trwające prace badawczo-rozwojowe z zakresu kardiochirurgii, ortopedii, inżynierii tkankowej, inżynierii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej, biomechaniki oraz aparatury medycznej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Informacje i rejestracja na stronie  https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty 

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z informacją o minionej edycji na stronie:  https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/implanty-2019