Szanowni Doktoranci

Zapraszam do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej on-line:

„Nauki o zdrowiu w wymiarze interdyscyplinarnym”

w dniach 06-07.03.2021 r.

Konferencja przeznaczona jest m.in.  doktorantów. Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym.

Strona FB konferencji:

www.facebook.com/Nauki-o-zdrowiu-w-wymiarze-interdyscyplinarnym-103384991733709

Program konferencji