Szanowni Kandydaci,

w związku z trwającej rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021, biorąc pod uwagę aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, informuję, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów z Arkusza Oceny Kandydata i zostaną dopuszczeni przez Komisję do dalszego postępowania rekrutacyjnego odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Podczas rozmowy kandydat zobowiązany jest do przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej (6-8 slajdów) ogólnej koncepcji planowanych badań naukowych, która powinna zawierać krótki wstęp, hipotezę badawczą, opis metodyki oraz podsumowanie znaczenia planowanych badań z podkreśleniem ich innowacyjności.

Lista kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych  w poszczególnych dyscyplinach zostanie opublikowana na stronie internetowej  do dnia 02.09.2020 r. Kandydaci na wskazane w dokumentach rekrutacyjnych adresy e-mail otrzymają szczegółowe informacje w tym wskazanie daty i godziny rozmowy oraz link, za pomocą którego możliwe będzie uzyskanie dostępu do udziału w rozmowie. Rozmowy kwalifikacyjne zgodnie w zamieszczonym Harmonogramem Prac Komisji zostaną przeprowadzone w dniach 09-11.09.2020 r.

Z poważaniem
Prof. dr hab. n med. Katarzyna Mizia-Stec
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM