egzamin ustny

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH OGŁASZA REKRUTACJĘ NA I ROK KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH OGŁASZA REKRUTACJĘ NA I ROK  KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW* od 14 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00