Zasady przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego i pisemnego

Szanowni Doktoranci

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 118/2020 JM Rektora SUM z dnia 09.07.2020 zmieniające Zarządzenie nr 89/2020 z dnia 04.06.2020 JM Rektora SUM w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu/ zaliczenia ustnego i pisemnego dla doktorantów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.