Mój doktorat w 180 sekund- polska edycja on-line

Już drugi raz z rzędu odbywa się polska edycja konkursu „Mój doktorat w 180 sekund” tym razem w wersji on-line. Dziewięciu doktorantów z całej Polski przedstawia w języku francuskim temat swojego doktoratu w nie dłużej niż 3 minuty, w formie nagrania video. Nagrania dostępne są na stronie Ośrodka Kultury Francuskiej UW: https://okf.uw.edu.pl/fr/2224-2/

Konkurs istnieje od 2012 roku i odbywa się dziś w blisko 30 krajach i jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania ich pracy naukowej szerokiej publiczności.

Wyniki konkursu ogłoszono w  dniu 30.06.2020 r.