Zasady przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego i pisemnego dla doktorantów

Szanowni Doktoranci

Prosimy o zapoznawanie się z zasadami przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego i pisemnego dla doktorantów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wprowadzonymi Zarządzeniem Rektora nr 89/2020, które jest dostępne pod linkiem http://www3.sum.edu.pl/files/25078/zarz_089_20.pdf

Ponadto Zarządzeniem nr 86/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Uniwersytetu w Katowicach, dostępnym na pod linkiem: http://www3.sum.edu.pl/files/25075/zarz_086_20.pdf, wprowadzono m.in. publikację w elektronicznym  kalendarzu na stronie internetowej Uczelni terminów egzaminów/zaliczeń oraz obron rozpraw doktorskich.