W związku z aktualną sytuacją w kraju Harmonogram prac Komisji może ulec zmianie. Prosimy o bieżące śledzenie informacji.

HARMONOGRAM PRAC
Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dla dyscypliny nauki medyczne  na rok akademicki 2020/2021

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin wykonania

1 Zamieszczenie komunikatu dotyczącego rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM na stronie internetowej szkoladoktorska.sum.edu.pl do 29 maja 2020 r.
2 Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej SUM (terminy składania dokumentów) od 14 lipca 2020 r.

do 17 sierpnia 2020 r.

3 Postępowanie formalne (bez udziału kandydata):

– ocena kompletności złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów

– ocena Arkusza Kandydata

do 2 września 2020 r.  
4

Poinformowanie (za pośrednictwem poczty elektronicznej i informacji na stronie internetowej szkoladoktorska.sum.edu.pl) kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej o terminie, godzinie i miejscu/sposobie przeprowadzenia rozmów

kwalifikacyjnych

do 9 września 2020 r.
5 Postępowanie kwalifikacyjne – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

 

 

od 09 września 2020 r.
do 11 września 2020 r.
(w zależności od liczby kandydatów)

 

6 Przedłożenie JM Rektorowi protokołu zbiorczego wraz z listą rankingową kandydatów oraz listą osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SUM do 22 września 2020 r.
7 Ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SUM poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej Szkoły Doktorskiej
i na stronie internetowej szkoladoktorska.sum.edu.pl
do 24 września 2020 r.
8 Aktualizacja listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SUM o osoby rezerwowe (jeśli dotyczy). Przedłożenie Rektorowi zaktualizowanej listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej do 30 września 2020 r.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]