Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu oraz redakcja kwartalnika naukowego „Medical Science Pulse” – serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: „Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access”.

Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2020 r. w Opolu na terenie PMWSZ.

Opłata za udział w konferencji – udział w wykładach zagranicznych prelegentów, sesji plakatowej, module Master Class i warsztatach – wyniesie 250 zł.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej:   https://expandio.pl/7th_MSP_Conference/#about .
Tematyka konferencji koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych.

Bogaty program konferencji obejmuje: sesję plenarną (wykładową), debatę naukową,  prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej,
a także specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Zachęcam Państwa do udziału w ww. wydarzeniu.

 

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]