Działając na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85) Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 20.01.2021 r. podjął Uchwałę nr 6/2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SUM w roku akademickim 2021/2022 rozpocznie się w miesiącu czerwcu 2021 r. i prowadzona będzie przez Komisje Rekrutacyjne dla poszczególnych dyscyplin.