Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

Senat SUM w dniu 12.02.2020 r. podjął Uchwałę nr 13/2020 w sprawie Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  w roku akademickim 2020/2021

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SUM w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się w miesiącu lipcu 2020 r. i prowadzona będzie przez Komisje Rekrutacyjne dla poszczególnych dyscyplin.