Konkurs : „Mój doktorat w 180 sekund”

 

Instytut Francuski w Polsce ogłasza drugą edycję konkursu „ Mój doktorat w 180 sekund” (w rejonie  Europy Środkowej). Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić w języku francuskim temat swojego doktoratu nie dłużej niż w 180 sekund, posługując się tylko jednym slajdem. Wygrywa ten, kto będzie najbardziej zrozumiały i przekonujący.

W tym roku laureat z Europy Środkowej weźmie udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się we wrześniu w Paryżu. Pozostali laureaci wskazani przez jurorów i publiczność otrzymują nagrody ufundowane przez Ambasadę Francji w Polsce oraz partnerów konkursu.

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa w dniu 20.02.2020 r.,  polskie rozgrywki krajowe odbędą się 20.03.2020 r. w Warszawie, finał Europy Środkowej – koniec maja, międzynarodowy finał w Paryżu – koniec września. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://www.institutfrancais.pl/fr/MT180