10 października 2019 r. w Auli im. prof. dr hab. Szaflarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 18 odbyła się uroczystość Ślubowania Doktorantów, którzy zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej SUM. W wyniku rekrutacji przyjęto 84 osoby (limit miejsc 115).

Zebranych przywitał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański, który pogratulował Doktorantom przyjęcia do pierwszej w historii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szkoły Doktorskiej.

Słowo wstępne wygłosiła Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec. Przedstawiła zasadnicze uregulowania dotyczące Szkoły Doktorskiej SUM, która została utworzona Zarządzeniem Rektora SUM Nr 107/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r., zgodnie z Ustawą 2.0.

Dyrektor Szkoły w swoim wystąpieniu mówiła o Regulaminie Szkoły, zasadach i trybie rekrutacji, programie kształcenia, limitach przyjęć, a także o stypendiach, które należą się wszystkim Doktorantom za wyjątkiem osób wskazanych w Ustawie 2.0.

Po wystąpieniu Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM nastąpiła najważniejsza część uroczystości – ślubowanie Doktorantów. Następnie prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń wygłosił wykład: „Szkoła Doktorska – początek drogi naukowej (uwagi doświadczonego naukowca)”.

Do Doktorantów zwróciła się również Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Pani Agnieszka Wiórek, gratulując im przynależności do Szkoły Doktorskiej SUM, a także życząc sukcesów zawodowych.

Doktorantom życzono również otrzymania Nagrody Nobla.

[Przesłano przez: Bożena Langner]