Ślubowanie Doktorantów 10.10.2019r.

Z A P R O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

ma zaszczyt zaprosić
na uroczystość
Ś l u b o w a n i a   D o k t o r a n t ó w
która odbędzie się w dniu
10 października 2019 r. o godz. 13:00
w Auli im. prof. dr hab. Szaflarskiego (sala nr 110)
w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

Program uroczystości:

  • godz. 13:00 Powitanie przybyłych Gości i Doktorantów – prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański – Prorektor ds. Nauki
  • godz. 13:15 Słowo wstępne Dyrektora Szkoły Doktorskiej SUM – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
  • godz. 13:30 Ślubowanie Doktorantów
  • godz. 13:40 Wykład – prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
  • godz. 14:00 Przewodnicząca Samorządu Doktorantów – Pani Agnieszka Wiórek
  • godz. 14:10 Zakończenie uroczystości

 

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]