Rozmowy kwalifikacyjne – 4 września 2019 r.

 

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH
informuje, że w ramach dodatkowego naboru na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 rozmowy kwalifikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego odbędą się
w dniu 04.09.2019 r.
od godziny 9:00
w Sali nr 518 w budynku Rektoratu SUM,
Katowice, ul. Poniatowskiego 15

W przypadku większej liczby kandydatów terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane niezwłocznie po ocenie przez Komisję Rekrutacyjną kompletności złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

 

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]