Rozmowy kwalifikacyjne – 3 września 2019 r.

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK FARMACEUTYCZNYCH
informuje, że w ramach dodatkowego naboru na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 rozmowy kwalifikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego odbędą się w dniu w dniu 03.09.2019 r.
od godz. 10:00, sala konferencyjna nr 3, Kampus E
Sosnowiec, ul. Jedności 8

W przypadku większej liczby kandydatów terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane niezwłocznie po ocenie przez Komisję Rekrutacyjną kompletności złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]