Rozmowy kwalifikacyjne – 27 sierpnia 2019 r.

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU
informuje, że w ramach dodatkowego naboru na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 rozmowy kwalifikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego odbędą się
w dniu 27.08.2019 r.
od godz. 9:00, piętro 1, sala 117
budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM
ul. Medyków 12 Katowice

W przypadku większej liczby kandydatów terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane niezwłocznie po ocenie przez Komisję Rekrutacyjną kompletności złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

 

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]