Komunikat Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej dla dyscypliny NAUKI O ZDROWIU

W związku z art. 5 ust. 1 lit b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) Uczelnia jest zobowiązana do zbierania danych osobowych wyłącznie niezbędnych w zakresie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , a zatem następujące dokumenty wskazane w komunikacie rekrutacyjnym na stronie internetowej Uczelni tj.:

a) Dowód osobisty;
b) Dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska np. aktu ślubu;
c) Książeczka sanitarno-epidemiologiczna

kandydat przedstawia wyłącznie do wglądu.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]